Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

nonapewno
-Podobno ideałów nie ma, ale dla mnie jesteś idealna.
-Mam dużo wad, w końcu zaczniesz je zauważać.
-Za wady też można kochać.
— początki są najpiękniejsze, M.
Reposted bymartulla martulla

March 30 2018

nonapewno
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
Reposted fromjasminum jasminum vialovvie lovvie
nonapewno
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie Cię, a Ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem. 
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974 (via wzruszenia)
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
7438 29e7 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialovvie lovvie

March 14 2018

nonapewno
nonapewno
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viapensieve pensieve
nonapewno
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
nonapewno
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viapensieve pensieve

February 22 2018

nonapewno
1623 790e 390
over and over...
Reposted byWejey Wejey

February 21 2018

nonapewno
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
nonapewno

January 29 2018

nonapewno
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność. 
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
1338 0209 390
Reposted fromlaluna laluna vialovvie lovvie
nonapewno
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
Mało kto Cię kochał, wielu Cię nienawidziło. Kochano Cię byle jak, nienawidzono z całej siły
— T. Konwicki
Reposted fromkejtowa kejtowa viapensieve pensieve
nonapewno
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viapensieve pensieve

January 26 2018

nonapewno
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viayoursway yoursway
nonapewno
2746 58fd 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayoursway yoursway
nonapewno
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayoursway yoursway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl