Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

nonapewno

“ Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy. ”

— Piotr C. - #to o nas

August 01 2019

nonapewno
8081 a354 390
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viayoursway yoursway

February 09 2019

nonapewno
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.

February 05 2019

5968 2588 390
nonapewno
9519 86c3 390
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia vialovvie lovvie
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

June 20 2018

nonapewno
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud vialottibluebell lottibluebell

June 19 2018

1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viawiecznosci wiecznosci

May 16 2018

nonapewno
Reposted fromTullfrog Tullfrog vialovvie lovvie
4600 aa6a 390

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
9211 4f6a 390
Reposted fromriseme riseme vialottibluebell lottibluebell
nonapewno

April 24 2018

nonapewno
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
nonapewno
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawiecznosci wiecznosci
nonapewno

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vialottibluebell lottibluebell

April 22 2018

nonapewno
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss viasmutnazupa smutnazupa
nonapewno
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje

April 18 2018

nonapewno
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamartulla martulla

April 13 2018

nonapewno
-Podobno ideałów nie ma, ale dla mnie jesteś idealna.
-Mam dużo wad, w końcu zaczniesz je zauważać.
-Za wady też można kochać.
— początki są najpiękniejsze, M.
Reposted bymartulla martulla

March 30 2018

nonapewno
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl