Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

nonapewno
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapunkahontaz punkahontaz
nonapewno
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viapunkahontaz punkahontaz
nonapewno
4068 d445 390
Reposted fromcelofolia celofolia vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić. 
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie

November 15 2017

nonapewno

November 07 2017

nonapewno
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted byjointskurwysynalaalaalaMerrry98nieobecnosclekkaprzesadadobbybezimienna23not-good-enoughpersona-non-grataguerrierabiiancahepiniezwyyklaMartwa13EmisjacieszesienewlifeloadingdzikarozamefirjakmidzisiajzlejakmidzisiajzlevstanethesilenceofthealcoholicblacknailniskowoludzoblacksadcatmadadreampozakontrolaCandyLoverkarnamala-mi-w-glanachmagolek22nothingcansaveyoulaparisiennepiehusluvsick2708wtfknobspersona-non-gratakotficaretro-girlsoulwaxnergolottibluebelljakmidzisiajzlefoumoglismywszystkochleb-i-winosentymentalnaamericanonot-good-enoughciekawerzeczydlakasideepbluexthesilenceofthealcoholicstaaarnergoSecret-Obsessionohmydeer

November 05 2017

nonapewno
-Prawdę mówiąc, nie chcę od Ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź.
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
7207 f0f3 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viaKisune Kisune
nonapewno
6303 354d 390
Reposted frommart6na mart6na vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
nonapewno
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
"Istnieje tajemna więź między powolnością a pamięcią, między szybkością a zapomnieniem. Przywołajmy sytuację najzupełniej banalną: ulicą maszeruje mężczyzna, nagle chce sobie coś przypomnieć, lecz wspomnienie mu się wymyka. W takiej chwili mężczyzna machinalnie zwalnia kroku. Natomiast ktoś, kto próbuje zapomnieć o niemiłym incydencie, który właśnie przeżył, przyśpiesza mimowolnie swój chód, tak jakby chciał oddalić się szybko od tego, co w czasie jest jeszcze zbyt bliskie. W egzystencjalnej matematyce doświadczenie to przybiera formę dwóch podstawowych równań: stopień powolności jest wprost proporcjonalny do siły pamięci; stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia".
— Milan Kundera "Powolność"
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapensieve pensieve
nonapewno
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
nonapewno
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve
nonapewno
-Dlaczego on odszedł? -A bo ja wiem? Może byłaś zbyt szczęśliwa, albo zbyt piękna. Bóg bywa zazdrosny.
— Bóg bywa zazdrosny.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viapensieve pensieve
nonapewno
2192 318e 390

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
nonapewno
nie lubisz ludzi
lubisz osoby
— Wiatr

October 28 2017

nonapewno
0784 8498 390
Reposted fromwowlovely wowlovely vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl