Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

nonapewno
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud vialottibluebell lottibluebell

June 19 2018

1170 9a92 390

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viawiecznosci wiecznosci

May 16 2018

nonapewno
Reposted fromTullfrog Tullfrog vialovvie lovvie
4600 aa6a 390

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung vialottibluebell lottibluebell
nonapewno
9211 4f6a 390
Reposted fromriseme riseme vialottibluebell lottibluebell
nonapewno

April 24 2018

nonapewno
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
nonapewno
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawiecznosci wiecznosci
nonapewno

Odpowiedzi bolą.

— Dlatego nie pytam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vialottibluebell lottibluebell

April 22 2018

nonapewno
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss viasmutnazupa smutnazupa
nonapewno
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje

April 18 2018

nonapewno
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamartulla martulla

April 13 2018

nonapewno
-Podobno ideałów nie ma, ale dla mnie jesteś idealna.
-Mam dużo wad, w końcu zaczniesz je zauważać.
-Za wady też można kochać.
— początki są najpiękniejsze, M.
Reposted bymartulla martulla

March 30 2018

nonapewno
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
Reposted fromjasminum jasminum vialovvie lovvie
nonapewno
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie Cię, a Ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem. 
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974 (via wzruszenia)
Reposted fromlovvie lovvie
nonapewno
7438 29e7 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialovvie lovvie

March 14 2018

nonapewno
nonapewno
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viapensieve pensieve
nonapewno
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl